با دیناکالا آسان بفروشید و کسب درآمد اینترنتی خود را آغاز نمایید!

گزارش ارزشیابی بخش تحقیقات منابع طبیعی استان هرمزگان

بازدید: 1 بازدید

Views: 121

گزارش بیست و پنجمین دوره ارزشیابی طرح‌های تحقیقاتی بخش تحقیقات منابع طبیعی استان هرمزگان:
بیست و پنجمین دوره ارزشیابی طرحها و پروژه های تحقیقاتی در بخش تحقیقات منابع طبیعی استان هرمزگان توسط گروه ارزشیابی طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به سرپرستی اقای مهندس کنشلو از بخش تحقیقات جنگل و همراهی اقای مهندس صفوی از بخش تحقیقات گیاهشناسی از مورخه ۴/۹/۱۳۹۶لغایت ۸/۹/۱۳۹۶ در استان هرمزگان انجام شد. در این دوره ارزشیابی ۱۸ فقره پروژه در دست اجرا شامل ۷ پروژه خاص، ۱۰ زیر پروژه ملی و یک پروژه ملی، مربوط به زیر بخش های مختلف بخش تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان شامل: ۶ پروژه در زیر بخش گیاهشناسی ( ۳ پروژه جلبک، ۳ پروژه گیاهشناسی)،۷ پروژه در زیر بخش مرتع،۲ پروژه در زیر بخش بیابان و ۳ پروژه در زیر بخش گیاهان داروئی با حضور مجریان طرح‌های مورد نظر مورد ارزشیابی علمی قرار گرفت و در خصوص نقاط قوت و ضعف هر یک ازطرحهای تحقیقاتی بحث و تبادل نظر شد. همچنین گروه محترم ارزشیابی همراه با برخی از مجریان طرح های یاد شده از عرصه های اجرای طرح های تحقیقاتی از جمله منطقه دهگین و جزیره قشم بازدید به عمل آوردند. در جزیره قشم محل های پیشنهادی مرکز هرمزگان برای احداث باغ گیاهشناسی از نزدیک مورد بازدید اعضاء محترم گروه ارزشیابی قرار گرفت و در خصوص شرایط هر یک از محل های پیشنهادی بحث و تبادل نظر شد. در پایان گروه محترم ارزشیابی٬ ضمن برگزاری نشست مشترک با ریاست محترم مرکز اقای دکتر شهریاری ، معاونت محترم پژوهش وفناوری آقای دکتر حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آقای دکتر حاجبی و رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز آقای دکتر ربیعی، پیرامون اهمیت و شرایط احداث باغ گیاهشناسی در جزیره قشم، فعالیتهای مثبت بخش در بهبود کمی و کیفی طرح های در دست اجراء و ضرورت تسهیل در جذب اعضاء هیئت علمی جدید بحث و تبادل نظر نمودند.
رضا ربیعی : بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

دسته بندی اخبار و تازه های اداره نظارت
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
ورود به سایت